Ľudia Nové Zámky 2021. 10. 18.

Csilla Némethová – tatérka, umelkyňa, autorka a milovníčka vedy. Spoznajte multitalent z Nových Zámkov!

V dnešnej dobe nie je tetovanie už (takmer) žiadnym tabu. Denne stále viac a viac ľudí podlieha chuti okúsiť tento druh umenia na vlastnej koži – doslova.  Práve z tohto dôvodu sme sa spojili s niekým, kto nám o tejto téme vedel porozprávať z vlastných dlhoročných skúseností. Prinášame Vám rozhovor s Csillou Némethovou, majiteľkou tatérskeho štúdia Pulsar Tattoo v Nových Zámkoch, ktorá nám veľmi ochotne prezradila niečo zo zákulisia svojej práce aj osobného života.

Začnime zľahka. Ako by si v krátkosti predstavila samú seba našim čitateľom? Čo je pre teba typické?

Ahoj! V prvom rade by som sa chcela poďakovať za oslovenie! Volám sa Csilla Némethová, tatérka, mám doktorát z literatúry, venujem sa tiež výskumu popkultúry, a svoju rôznorodú činnosť od minulého roku vykonávam už aj ako šťastná matka.

Niečo typické o sebe? Tetovanie, vzdelávanie sa, výtvarné umenie, písanie kníh, vášeň pre vedu, materstvo. Publikácie v časopisoch Opus a Prae, vystavené obrazy na prezentáciách Výtvarného Spektra, samostatné výstavy diel, súťaže, výtvarné objednávky od Anglicka až po Kanadu.

umenie2 Csilla Némethová – tatérka, umelkyňa, autorka a milovníčka vedy. Spoznajte multitalent z Nových Zámkov!

Dnes sa vo svojom štúdiu profesionálne venuješ tatérstvu. Na vysokej škole si ale študovala úplne iný smer. Aký konkrétne?

Áno, možno mnohí nevedia, že popri tetovaní som v roku 2019 získala doktorát z literatúry na Univerzite J. Selyeho v Komárne. Počas vysokoškolských rokov som sa okrem štúdia začala viac venovať aj histórii umenia. Hlavnou témou, ktorá ma okrem rôznych techník a štýlov zaujímala, bola reprezentácia tela, obraz tela v rôznych vekoch a umeleckých odvetviach – médiách. Výskum oblasti, ktorej sa venujem posledných desať rokov (literárna a kultúrna veda, mediálne vedy, popkultúra), je úzko spätá aj s kontextom mojej knihy „Líra – Test – Képek“, ktorá vyšla v roku 2020.

Ako sa z teba stala tatérka? Zaujímala si sa o túto prácu odmalička?

Po ukončení štúdia pedagogiky som rok učila na jednej základnej škole a v tomto čase som sa dostala aj do jedného tetovacieho salóna. Prvých 5 rokov som okrem tetovania robila aj doktorandské vzdelanie, takže keď si spomeniem na toto obdobie, bolo to veľmi husté a ťažké, ale užívala som si každú chvíľu! Na jednej strane to bola intelektuálna práca, túžba učiť sa, neustále vzdelávanie sa a na druhej strane tvorivosť, kreativita, umelectvo atď.!

A potom, čo som získala doktorát, potrebovala som niečo nové, niečo vlastné, tak sa mi podarilo otvoriť svoj vlastný salón! Podotýkam, že počas prvej vlny Covidu tak, že popritom som dokonca pracovala aj na rukopise svojej knihy! Bolo to najlepšie rozhodnutie!

Pretože môj život je dosť energický a aktívny, zaujíma ma veľa vecí aj vrátane vesmíru, salón dostal názov Pulsar (pulzar je vysokoenergetická rotujúca neutrónová hviezda). Každopádne, vlastný salón bol nevyhnutný aj preto, lebo som potrebovala väčšie miesto, kde môžem v pokoji tvoriť, maľovať, kresliť a odovzdávať znalosti aj ostatným.

tetovanie1 Csilla Némethová – tatérka, umelkyňa, autorka a milovníčka vedy. Spoznajte multitalent z Nových Zámkov!

Kto alebo čo ťa najviac pri tvojej práci inšpiruje?

Mohla by som uviesť veľa mien bez toho, aby som si nárokovala úplnosť, počnúc umelcami: Dali, Giger, Gaga, Bowie, Joel Peter Witkin alebo Abramovic… Ale existuje aj niekoľko prírodovedcov: Einstein, Tesla, Michio Kaku, Jim Al-Khalili, Hawking, Elon Musk, moja rodina, môj priateľ, náš malý syn a v neposlednom rade Péter H. Nagy, môj univerzitný profesor, mentor, kamarát.

K oblastiam, ktoré ma inšpirujú patrí veda, vesmír, popkultúra, hudba, telesná kultúra, futurológia a moja rodina tiež!

Máš nejaké konkrétne motívy, ktoré tetuješ najradšej? Prípadne obľúbené techniky?

Vytváram hlavne farebný a šedý realizmus, portréty, zvieratá, kvety, vesmír atď. Ale tiež milujem vytváranie bodkovaných vzorov a minimalizmus! Vždy, okrem kvalitnej práce, sa snažím odovzdať aj niečo viac zo seba a svojich znalostí, niečo, čo môže mojich hostí trochu inšpirovať!

Ako som už povedala, za posledných niekoľko rokov ma zaujala oblasť prírodných vied a osobitnú pozornosť venujem najnovším správam a objavom v oblasti kvantového sveta, medicíny, futurológie, technológie alebo kozmológie. Podľa môjho názoru bez vedcov a výskumníkov, ktorí sa zaoberajú týmito odbormi, by sme neboli tam, kde sme. Napriek tomu mám pocit, že im je v našom každodennom živote venovaná príliš malá pozornosť! Preto sa aj snažím diskutovať so svojimi zákazníkmi ohľadom týchto vecí, pretože ak ich to zaujme aspoň trochu, už to stálo za to!

tetovanie4 1 Csilla Némethová – tatérka, umelkyňa, autorka a milovníčka vedy. Spoznajte multitalent z Nových Zámkov!

Viem, že ľudia k tebe do štúdia nechodia len na tetovanie. Čomu sa ešte venuješ?

Áno, svoje portfólio som rozšírila pred nedávnom už aj s tetovaním obočia, resp. laserovým odstránením tetovania. Táto procedúra je trochu bolestivejšia a zdĺhavejšia, ale bohužiaľ sú prípady, keď je nevyhnutné laserové odstránenie, ak si zákazník praje zakryť alebo úplne odstrániť nežiadané tetovanie. Tak ako vo všetkom, aj v tetovaní sa kultúra aj technika v posledných rokoch vyvíjala, dávnejšie vyhotovené práce sú buď zastarané, alebo je potrebné ich obnoviť.

Farbami rada tvoríš aj na maliarskom plátne, nielen na ľudskej koži. V čom vidíš najväčší rozdiel? Čo najradšej maľuješ?

Okrem tetovania tvorím aj maľby a kresby rôznymi technikami, resp. organizujem aj výtvarné kurzy pre záujemcov! Aj keď výrazne menej času venujem výtvarníctvu ako tetovaniu, stále je to podľa mňa nevyhnutné, pretože hovoríme o úplne inom kreatívnom procese a zážitku!

Moje obľúbené témy sú takmer rovnaké, milujem maľovanie portrétov olejom, akvarelom, ale aj zátišie a vesmír. Nie vždy trvám na realizme, môžem si dovoliť viac odvážnych a menej obmedzených ťahov štetcom ako pri tetovaní!

Mám veľa obrazov v útržkovitom alebo napoly hotovom tvare, na ktorých neustále pracujem, podľa toho, ktorý ma v tom momente keď mám chuť tvoriť viac osloví. Vtedy sa snažím úplne vylúčiť svoje prostredie a sústrediť sa len na prácu, ale stalo sa aj napríklad to, že som namiesto hudby počúvala prednášku Michia Kaku-a, osvedčilo sa to. Vonku v prírode, alebo v kaviarni, doma, je to tiež irelevantné, stále si nájdem čas na niečom pracovať. Veľa samozrejme závisí aj od toho, či tvorím na zákazku alebo len pre seba.

umenie3 Csilla Némethová – tatérka, umelkyňa, autorka a milovníčka vedy. Spoznajte multitalent z Nových Zámkov!

Máš aj iné záľuby? Ako najradšej tráviš voľný čas?

Pre mňa je moja práca aj koníčkom, veľmi rada tvorím na kožu či na plátno, takže oddeliť tieto dve by bolo veľmi ťažké. Väčšinu svojho voľného času trávim s priateľom a naším malým synom, ale veľa čítam, v posledných rokoch hlavne prírodovednú literatúru, alebo tiež športujem!

Čo by si takto na záver poradila začínajúcim tatérom?

Nech začnú tetovať skôr takí, ktorí vedia aj kresliť, pretože technika, ktorú sa človek môže naučiť pre tetovanie nestačí!

Rozhovor: Bc. Stella Hamranová

Foto zdroj: Csilla Némethová