Mesto Nové Zámky 2024. 06. 27.

Fakultná nemocnica s poliklinikou je dočasne uzavretá

Z dôvodu mimoriadnej situácie zatopenia nemocnice prívalovým dažďom, prijímame nasledovné opatrenia.

– Nemocnica je zatvorená, vrátane ambulancii.

– Platí zákaz návštev.

– Operatíva sa ruší.

– Pacienti, ktorí môžu byť bezpečne prepustení, budú poslaní do domácej liečby.

Opatrenia platia až do odvolania.