Kultúra 2022. 06. 30.

Kvíz: Myslíš si, že poznáš historické míľniky Komárna? Poď si overiť svoje vedomosti!

S každým mestom sa spája množstvo dôležitých historických dátumov. Výnimkou rozhodne nie je ani Komárno. Dejiny mesta sú presýtené udalosťami, ktoré z mestečka na brehu Dunaja urobili mesto, ktoré poznáme dnes. V našom najnovšom kvíze ti ponúkame možnosť preveriť si svoje znalosti z dejepisu a rovnako sa niečo nové naučiť. Tak neváhaj, pusti sa do riešenia a hlavne sa nezabudni zabaviť!

Komárno, ktoré je jedným z najstarších sídiel v Karpatskej kotline, má skutočne bohatú históriu. Toto územie bolo sústavne obývané už od čias...

Zdroj foto: stoplusjednicka.cz

foto1 5 Kvíz: Myslíš si, že poznáš historické míľniky Komárna? Poď si overiť svoje vedomosti!
Doby bronzovej
Doby železnej
Doby kamennej

Správne!

Nesprávne!

S veľkým sťahovaním národov sa jeden z národov na dlhší čas usadil aj v Komárne. Kočovníci po sebe zanechali 8 pohrebísk so skutočne bohatým nálezovým materiálom. Vieš aký národ tu našiel svoj prechodný domov?

Zdroj foto: bystricoviny.sk

foto2 6 Kvíz: Myslíš si, že poznáš historické míľniky Komárna? Poď si overiť svoje vedomosti!
Kelti
Avari
Frankovia

Správne!

Nesprávne!

Stredoveký hrad na území mesta bol v polovici 16. storočia prestavaný na ľahko obrannú pevnosť. Tzv. Stará pevnosť bola v 60-tych a 70-tych rokoch 17. storočia rozšírená aj o Novú pevnosť. Aké boje si vyžadovali túto stavbu?

Zdroj foto: pevnost.komarno.eu

foto3 5 Kvíz: Myslíš si, že poznáš historické míľniky Komárna? Poď si overiť svoje vedomosti!
boje proti povstalcom habsburgskej monarchie
boje proti Prusku
protiturecké boje

Správne!

Nesprávne!

Komárno získalo titul a práva slobodného kráľovského mesta od panovníčky Márie Terézie. Udialo sa tak v roku:

Zdroj foto: hnonline.sk

foto4 4 Kvíz: Myslíš si, že poznáš historické míľniky Komárna? Poď si overiť svoje vedomosti!

1744
1745
1746

Správne!

Nesprávne!

Správne!

Nesprávne!

Správne!

Nesprávne!

Správne!

Nesprávne!

Správne!

Nesprávne!

Správne!

Nesprávne!

Správne!

Nesprávne!

Zdieľajte kvíz, aby ste ukázali svoje výsledky !

Prihláste sa na odber, aby ste videli svoje výsledky

Kvíz: Myslíš si, že poznáš historické míľniky Komárna? Poď si overiť svoje vedomosti!

Správne som získal %%skóre%% z %%celkového%%

%%description%%

%%description%%

Loading...