Mesto 2020. 08. 17.

Ochranári odovzdali petíciu za záchranu územia dunajských luhov na južnom Slovensku

Bratislavské regionálne ochranárske združenie odovzdalo piatok petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja, v ktorej žiadajú viac vody pre vzácnu oblasť dunajských luhov medzi Dobrohošťou a Sapom. Petíciu s viac ako 10 000 podpisov odovzdali do rúk ministra životného prostredia Jána Budaja v piatok (14. augusta) na Veľkolélskom ostrove.

Ochranári úspešne vyzbierali viac ako cieľových 10 000 podpisov pod petíciu s názvom petícia za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja, v ktorej žiadajú viac vody pre vzácnu oblasť dunajských luhov medzi Dobrohošťou a Sapom. Toto vzácne územie bolo v minulosti zmenené výstavbou vodného diela a odvtedy je závislé od množstva vody, ktorá je doň vpúšťaná na základe manipulačného poriadku vodného diela v Gabčíkove. Podľa predsedu BROZ, Tomáša Kušíka dnes už predpísané množstvo vody nedokáže zabezpečiť potrebnú záplavu priľahlého lužného lesa.

broz2 Ochranári odovzdali petíciu za záchranu územia dunajských luhov na južnom Slovensku

„Keďže ramenná sústava zostala po výstavbe vodného diela závislá od jedného miesta, cez ktoré doň prúdi voda, musíme zabezpečiť, aby sme jej cez nápustný objekt vpúšťali do ramennej sústavy dostatok a pravidelne zabezpečovali záplavy tohto vzácneho územia“, hovorí Tomáš Kušík.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie preto prostredníctvom petície žiada Ministerstvo životného prostredia SR, ako najvyšší štátny orgán, pod ktorého správu spadá Vodné dielo Gabčíkovo o zmenu manipulačného poriadku, konkrétne o zvýšenie prietokov počas simulovaných záplav, o pravidelnosť týchto záplav, ale aj o zjednodušenie celého administratívneho procesu, ktorým sa tieto záplavy zabezpečujú.

„Žiadame tiež zjednodušenie zdĺhavého a administratívne náročného procesu realizácie záplav. Potrebujú to nielen lesy v tomto území, ale aj ryby, obojživelníky a celý lužný ekosystém, ktorý je na vode závislý“, dodáva Tomáš Kušík, predseda BROZ.

Petíciu spustili ochranári symbolicky na deň Zeme, 22. 4. 2020 a za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja sa im podarilo vyzbierať spolu 11 603 podpisov. Petíciu odovzdali na brehu Dunaja na Veľkolélskom ostrove v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy.

Ochranári realizujú aktivity na Dunaji aj v rámci projektu LIFE14 NAT/SK/001306 Obnova a manažment dunajských lužných biotopov, ktorý spolufinancujú Európska komisia a Ministerstvo životného prostredia SR.