Mesto 2021. 12. 09.

Tekovská knižnica virtuálne otvorila svoje priestory

Tekovská knižnica v Leviciach virtuálne otvorila svoje priestory prostredníctvom projektu Rovnosť príležitostí vo virtuálnom priestore. Cieľom projektu, na ktorý získala knižnica dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2021, je zvýšiť dostupnosť kultúry pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím, informoval magistrát.

Imobilní občania si môžu vopred overiť, kde sa v budovách knižnice nachádzajú nájazdové rampy či zdvíhacie plošiny, či sa do knižnice dostanú na vozíku a ďalšie praktické informácie. Vďaka jednoduchému ovládaniu si ľudia s poruchami zraku či seniori dokážu pomocou klávesnice priblížiť a zväčšiť detaily obrazu a pri stlačení klávesy „m“ sa im spustí komentár. Pre sluchovo postihnutých návštevníkov má virtuálna prehliadka vo videu a v 3D záberoch knižnice titulky, ktoré im po stlačení klávesy „i“ predstavia činnosť jednotlivých oddelení.

V priestoroch knižnice sú umiestnené QR kódy na nasnímanie mobilným telefónom a NFC čipy, ktoré pri priložení mobilu spustia audio informáciu o mieste, kde sa klient nachádza.

Rozšírením webovej stránky Tekovskej knižnice v Leviciach o virtuálnu prehliadku priestorov a o video s titulkami pre sluchovo postihnutých chce knižnica uľahčiť všetkým zdravotne postihnutým a inak znevýhodneným osobám prístup do svojich priestorov, prístup ku knižničným a informačným službám a zabezpečiť im bezbariérovú účasť na knižničných kultúrnych a vzdelávacích podujatiach.

Zdroj: teraz.sk