Kultúra Nové Zámky 2024. 06. 07.

Už dnes budú novozámocké kostoly otvorené verejnosti! Uskutoční sa Noc kostolov

V piatok siedmeho júna sa uskutoční už štrnásty ročník medzinárodného podujatia Noc kostolov, ktorého cieľom je otvoriť chrámy širokej verejnosti. V tomto roku ho podporila aj Ekumenická rada cirkví.

Noc kostolov vznikla v roku 1995 vo Frankurte nad Mohanom. Podujatie sa postupne rozšírilo aj do viacerých miest v Nemecku. V roku 2005 sa dostalo do Rakúska a neskôr aj do ďalších krajín Európy.

V susednom Česku organizujú už šestnásty ročník, pričom aktuálne majú prihlásených vyše 1100 kostolov a modlitební.

Program

Kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Andovská ulica

18:00 – 20:00 prehliadka s komentárom a hudobným vstupom

Kostol reformovanej cirkvi Pribinova ul

18:00- 20:00 prehliadka s komentárom a hudobnýmom vstupom, vstup na vežu

Synagóga

 19:00-21:00 prehliadka s komentárom a hudobným vstupom Základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch

Farský kostol povýšenia sv. kríža Hlavné námestie

19:30 -21:00 prehliadka  s hudobným vstupom, unikátna výstava liturgických predmetov s výkladom vo forme videa

Františkánsky kostol Stigmatizácie sv. Františka, Kostolná ulica

19:30-21:00 prehliadka kostola, „schola gregoriana“ -koncert a workshop gregoriánskeho chorálu pre všetkých

Dámsky spevácky zbor pri Katolíckej spojenej škole bude sprevádzať prehliadkou duchovnej tvorby hudobných dejín a k jedinečnému zážitku budú prizvaní i návštevnici.

Kaplnka Najsvätejšej Trojice (Bernolákov park)

18:00-22:00 – prehliadka a výstava odevov sochy pražského Jezuliatka

Zdroj:

https://www.facebook.com/BonumetGaudium?locale=sk

https://www.facebook.com/events/mesto-nov%C3%A9-z%C3%A1mky/noc-kostolov-2024-nov%C3%A9-z%C3%A1mky/467685035729219

https://asloz.sk/noc-kostolov-2024