Dejiny Nové Zámky 2024. 05. 28.

Mramor, cigánska kapela ale aj bombardovanie: Novozámocká stanica má päťdesiattri rokov!

Novozámocká stanica 22. mája oslávila pekné jubileum. Pred päťdesiatimi tromi rokmi ju vtedajší minister dopravy Štefan Šutka odovzdal náčelníkovi stanice V. Komáromymu.

Stanicou prešiel prvý osobný  vlak 16. decembra 1850. Jeho trasa viedla z Viedne cez Bratislavu a Nové Zámky do Pešti. Táto historická udalosť bola významná nielen pre Nové Zámky, ale i pre celé Rakúsko- Uhorsko. Cesta trvala dvanásť hodín. Pri tejto príležistosti slúžil na stanici omšu ostrihomský arcibiskup János Scitovszky.

Tejto významnej udalosti predchádzalo veľa príprav. Už 21.novembra 1850 bola uskutočnená prvá skúšobná jazda rušňom ARAD na trati Bratislava- Nové Zámky.

Nove Zamky Zeleznicna stanica 127 Mramor, cigánska kapela ale aj bombardovanie: Novozámocká stanica má päťdesiattri rokov!

Na železničnom uzle

Za dlhé roky prešla stanica na železničnom uzle viacerými zmenami. Nachádzali sa tu čakárne, kancelárie, služobné byty, reštaurácia, kotolne a opravárenské dielne.

Skúšobné jazdy nových rušňov, osobných, nákladných vagónov z celého vtedajšieho Československa sa konali na trati Nové Zámky- Palárikovo- Veľké Bielice. Veľkou raritou bola cigánska kapela, ktorá vítala prichádzajúce a odchádzajúce vlaky.

Nove Zamky Zeleznicna stanica 104 Mramor, cigánska kapela ale aj bombardovanie: Novozámocká stanica má päťdesiattri rokov!
Nove Zamky Zeleznicna stanica 1 Mramor, cigánska kapela ale aj bombardovanie: Novozámocká stanica má päťdesiattri rokov!

Bombardovanie v časoch druhej svetovej vojny

Práve preto, že Nové Zámky boli dôležitým železničným uzlom, boli počas druhej svetovej vojny 7. a 14. októbra 1944 bombardované anglosaskými spojencami. Bombardovanie si vyžiadalo takmer štyritisíc mŕtvych. Zahynulo veľa neznámych v blízkosti železničnej stanice.

Železničná stanica bola úplne zničená, riadna prevádzka sa začala až 1.mája 1945. Bola postavená dočasná budova, ktorá svoje služby poskytovala až do roku 1971.

Moderná stanica

V roku 1966 sa začala rekonštrukcia stanice a rušňového depa v Nových Zámkoch. Výkop novej prijímacej budovy bol vykonaný 15. novembra 1966.

Nové dielo navrhol a projektoval architekt V. Fifík, ktorý dozeral na jeho realizáciu. Stavby diela v hodnote 25, 118 miliónov českých korún sa ujalo Železničné staviteľstvo Bratislava. Už v tej dobe to bola nádherná stavba s moderným interiérom, dreveným a mramorovým obložením, galériou, kultúrnym strediskom a čakárňou pre deti.

Vo vestibule sa nachádzalo dielo novozámockého rodáka Ernesta Zmetáka, vykladaný bazén s mozaikou a erbom mesta.

Nove Zamky Zeleznicna stanica 30 Mramor, cigánska kapela ale aj bombardovanie: Novozámocká stanica má päťdesiattri rokov!
Nove Zamky Zeleznicna stanica 39 Mramor, cigánska kapela ale aj bombardovanie: Novozámocká stanica má päťdesiattri rokov!

Nová budova bola slávnostne uvedená do prevádzky dňa 22.mája 1971, kedy ju vtedajší minister dopravy Štefan Šutka odovzdal náčelníkovi V. Komáryomu.

V priebehu rokov si novozámocká stanica prešla niekoľkými zmenami. Posledná významná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2014, kedy boli postupne zrekonštruované všetky nástupištia a ich zastrešenia, ale aj rekonštrukcia železničného spodku a zvršku všetkých priľahlých koľají. Zároveň boli obnovené aj podchody pod koľajami, ktorých súčasťou sú aj výťahy, ktoré využíva mnoho cestujúcich.

Zdroj informácii:
rail.sk
old-silnice.zeleznice.cz

Zdroje foto: https://www.novezamkyfotoalbum.sk/zeleznicna-stanica/