Kultúra Nové Zámky 2022. 10. 16.

Pokrčená koľaj a Symbolický hrob – Novozámocká železnica spomína na vyhasnuté životy

Druhá svetová vojna bola mimoriadne náročným obdobím v ľudskej histórii. Silno poznačila mnoho krajín, výnimkou nebolo ani územie Slovenska. Niektoré mestá mali šťastie, iné takmer úplne zanikli pod priamou vojenskou paľbou. Takýto osud postihol aj Nové Zámky, ktoré si za toto obdobie vyslúžili mimoriadne smutný titul.

Okresné mesto na juhu Slovenska je dodnes známe ako najviac bombardované slovenské mesto. Mnoho budov a miest bolo zničených permanentne, iné sa podarilo obnoviť a znova zahrnúť do každodenného života. Medzi nimi je aj železničná stanica, ktorej okolie bolo počas vojny pokropené krvou mnohých nevinných.

Prvé položené koľaje

Železničné trate v regióne Nových Zámkov sa začali vo veľkej miere budovať ešte počas Rakúsko-Uhorska. Novozámockou stanicou prešiel prvý vlak 16. 12. 1850. Smeroval z Viedne do Pešti, pričom zastavoval len v Bratislave a Nových Zámkoch. Cesta mala trvať až 12 hodín. K tejto príležitosti slúžil omšu na novozámockej stanici ostrihomský arcibiskup János Scitovszky.

Presný dátum výstavby novozámockej stanice sa nezachoval. Železničná trať a samotná železnica boli postavené mimo mesta. O bezpečnosť cestujúcich, ktorí sa počas noci presúvali z mesta na stanicu a opačne, sa od roku 1863 starala patrolná služba, ktorá pozostávala z dvoch hajdúchov. Dopravu medzi mestom a stanicou zabezpečovali takzvané fiakre.

1 Custom 3 Pokrčená koľaj a Symbolický hrob – Novozámocká železnica spomína na vyhasnuté životy
Zdroj: nzalbum.sk

Pál Hamar, predseda miestnej sporiteľne a obyvateľ mesta, vo svojom spise z roku 1863 nazval železničnú stanicu ozdobou mesta. V strede prízemná a po bokoch poschodová budova bola v tej dobe priam veľkolepá.

Nemilosrdný osud

Všetky budovy, ktoré patrili k železnici, boli počas druhej svetovej vojny zničené. Nové Zámky boli bombardované 15. americkou leteckou armádou, ktorá počas troch náletov 7. 10. 1944, 14. 10. 1944 a 14. 3. 1945 zhodila na mesto až 817 ton bômb typu RDX. Na bombardovaní mesta  sa zúčastnilo 328 bombardovacích lietadiel, typu Boeing B-17 a B-24, ktoré štartovali z leteckých základní na juhu Talianska.

Najhoršie bombardovanie bolo práve to prvé, ktoré začalo krátko popoludní. Zasiahlo oblasť železničnej stanice aj priľahlej železničnej kolónie – na toto územie dopadlo 364 bômb. Odstavilo z prevádzky celé rušňové depo. Podľa pamätnej knihy železničnej stanice sa zachovala iba vodárenská veža. Útoky zničili 40 rušňov a 1370 plne naložených vozňov. O život počas bombardovania v okolí železničnej stanice prišlo približne 4 000 ľudí. Bolo medzi nimi hlavne mnoho Novozámčanov, ale takisto osoby z priľahlých dedín, neznámi cestujúci, nemeckí a maďarskí vojaci, ruskí zajatci a ukrajinské ženy.

Budovy železničného uzla boli do istej miery opravené, prípadne sa postavili provizórne verzie, ktoré sa využívali nasledujúcich 20 rokov. Rekonštrukcia rušňového depa začala až v roku 1966. Ukončená bola v roku 1975, ale ešte ďalších 15 rokov sa pokračovalo na následnom dokončovaní svojpomocne, prípadne za pomoci rôznych dodávateľov. Najhoršiu ujmu utrpela opravovňa vozňov, ktorá až 30 rokov pracovala v provizórnych podmienkach. Nové priestory sa budovali svojpomocne. Z pôvodných budov zostali zachované, okrem vodárenskej veže, i vodáreň rušňového depa a kasárne vlakových či rušňových čiat.

Mesto spomína

Dňa 8. 10. 2022 sa pred Železničnou stanicou v Nových Zámkoch, na tzv. Prednádraží, konalo slávnostné odhalenie pamätníka, ktorý bol venovaný obetiam bombardovania. Autorom pamätníka sa stal Novozámčan Mgr. art. Roman Hrčka ArtD. Realizátorom celého projektu sa stalo miestne Občianske združenie Za troma mostami. Na tento projekt bolo vyhradených celkovo 30 000 eur, pričom jeho realizácia trvala 11 rokov.

3 Custom 4 Pokrčená koľaj a Symbolický hrob – Novozámocká železnica spomína na vyhasnuté životy

Ako Ing. František Daniel, predseda OZ, v oficiálnej pozvánke na slávnostnú udalosť poznamenal, viedla k bombardovaniu mesta významnosť a strategické uloženie železničného uzla. Po skončení náletov nepriateľských lietadiel zostala na mieste prerušená železničná trať, zdemolované vagóny, rušne i budovy.

„Viacerým ľuďom sa tým skomplikovala či dokonca prerušila životná cesta,“ poznamenal pri spomienke na obete, ktorým je nové pamätné miesto venované. „Pokrčená železničná koľaj má byť metaforou týchto udalostí pokrčenia či prerušenia ‚životných koľají‘, keď ľudstvo z času na čas vybočí zo svojich ‚morálnych ľudských koľají‘, tak sa dopúšťa mnohých zverstiev.“

4 Custom 4 Pokrčená koľaj a Symbolický hrob – Novozámocká železnica spomína na vyhasnuté životy

Na šesťuholníkovom podstavci, ktorý symbolizuje erb mesta Nové Zámky, možno v niekoľkých jazykoch nájsť text v znení: „Počas druhej svetovej vojny zahynulo približne 4 000 ľudí pri troch bombardovaniach mesta.“ Koľaje, ktoré sa z podstavca tiahnu do výšky, sú autentické železničné koľaje, ktoré kedysi slúžili na prepravu ľudí.

Smrteľné povolanie

Iba o niekoľko dní skôr, presne 1. 10. 2022 sa OZ Za troma mostami podieľalo na odhalení aj ďalšieho pamätníka spojeného s dejinami miestnej železnice. Slávnostné predstavenie tzv. Symbolického hrobu železničiarov sa konalo pri parnom rušni na Šurianskej ulici. Symbolický hrob realizovalo Kamenárstvo Judity Nagyovej, pričom náklady na realizáciu činili 2250 €. Týmto počinom organizátori projektu vzdali hold bývalým zamestnancom železničnej stanice, ktorí o svoje životy prišli počas vykonávania svojej práce.

Zdroj:Občianske združenie Za troma mostami Nové Zámky (FB)

Text: Bc. Stella Hamranová

Zdroj: Občianske združenie Za troma mostami Nové Zámky (FB) rail.sk novezamky.sk reginazapad.rtvs.sk