Kultúra 2020. 02. 20.

Svetový deň vody očami detí

22. marca si žiaci a pedagógovia základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne pripomenuli Svetový deň vody formou interaktívneho zážitkového a projektového vyučovania.

Žiaci sa rozdelili do menších skupiniek v rámci ktorých riešili rozmanité úlohy nielen vecného, výskumného ale aj umeleckého charakteru. Žiaci na  prvom stupni mali za úlohu znázorniť pomocou obrázkov dej básničky Rosa od Eleny Čepčekovej svojmu kamarátovi, ktorý nepočuje a nepozná ani písmenká abecedy. Aktivita niesla názov Keď nestačia slová. Najväčší úspech a ocenenie od spolužiakov získal model vodného mlyna, v ktorého lopatkách sa ukrývali kresbičky vyjadrujúce obsah básne. Toto nápadité a kreatívne dielko vzniklo pod šikovnými rukami malých prváčikov. Vodní odborníci – tak znel názov ďalšej aktivity, ktorej cieľom bolo vyhotovenie  plagátu, prípadne obrázka o tom, ako sa správne starať o vodu tak, aby sme si úplne nezničili jej ľahko zraniteľné zásoby na Zemi. Žiaci sa vžili do úlohy fundovaných radcov, ktorí poskytnú cenné návody ohľadom hospodárenia s vodu a jej neznečisťovaniu obyvateľom planétky Kvapkovo. Žiaci 4.A navyše potrápili svoje mozgové závity pri slovnom sudoku, ktoré bolo dosť netradičné, lebo v ňom neboli číslice ale slová súvisiace s témou vody.

DSCN4273 768x576 1 Svetový deň vody očami detí

Starší žiaci sa snažili rozlúsknuť o niečo náročnejšie úlohy. V prírodovednom laboratóriu školy experimentálne zisťovali vplyv slanej vody na rozpustnosť ľadu. Na ľadové kocky nakvapkávali pomocou injekčnej striekačky roztok zafarbenej vody s obsahom kuchynskej soli a pozorovali, že soľ výrazne urýchľuje topenie ľadu, preto sa niekedy používa na zľadovatené cesty. V ďalšom pokuse sa žiaci snažili navrhnúť postup, ako by bolo možné potopiť koliesko citrónu pod vodnú hladinu bez použitia závažia. Ako najlepší spôsob sa ukázalo nechať citrón pár minút vo vode, kým sa nasiakol, a potom pomaly klesol na dno vaničky.

Žiaci šiesteho ročníka vyrobili poster o vodných naj-rekordoch Slovenska (najdlhšia rieka, najväčšia nádrž, najteplejšia vodná plocha, najhlbšie jazero a pod.).

Žiaci ôsmeho ročníka napísali Aquapis rieky Váh, teda kde pramení, akú má dĺžku, koľko priehrad je na jeho toku, cez koľko miest preteká a pod., čiže vypracovali niečo podobné ako životopis o vodnej ploche s poukázaním na geografické, historické, chemické a biologické zaujímavosti. Tento životopis doplnili prezentáciou plnou zaujímavých obrázkov. Škola v uplynulých dňoch získala monitorovací kufrík na sledovanie chemických ukazovateľov kvality vody.

Žiaci deviateho ročníka uskutočnili praktický monitoring vody z povodia Váhu. Stanovovali koncentráciu fosforečnanov, dusičnanov, celkovú tvrdosť vody a pH. Pri svojich merania zistili, že čistota vody je na relatívne dobrej úrovni. Nechýbala ani ďalšia aktivita priamo v teréne.

Žiaci piateho ročníka monitorovali stav znečistenia okolia Váhu pri moste. Počas troch hodín naplnili vyše 20 obrovských vriec s plastovými fľašami, papiermi a množstvom ďalších odpadkov, ktoré tu zanechali neporiadnici.

IMG 1462 768x576 1 Svetový deň vody očami detí

Na záver dňa sa všetci zišli na spoločnej prezentácii a vyhodnotení  celodennej tvorivej práci. Voda je najvzácnejšia tekutina na Zemi, ktorou žiaľ niekedy zbytočne plytváme a znečisťujeme ju svojím nevhodným zásahom a poškodzujeme aj veľmi citlivú rovnováhu vo vodných ekosystémoch. Aj uskutočnené aktivity žiakov školy majú napomôcť vážiť si vodu ako vzácny dar prírody.

Text: Ľ. Húšťava a M. Hamranová,
Foto: archív ZŠ Pohraničná KN

IMG 1475 768x576 1 Svetový deň vody očami detí
IMG 1490 768x1024 1 540x720 1 Svetový deň vody očami detí