Mesto 2020. 02. 20.

Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme

Pod týmto názvom podalo Rodičovské združenie pri Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne žiadosť o dotáciu na projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť vhodné podmienky na relax, oddych ale aj na výchovno – vzdelávací proces priamo v areáli školy.

Projekt získal finančnú dotáciu z rozpočtu mesta Komárno, ktoré je možné využiť na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta.INZERCIA ▲

Na nevyužitom priestore vo vonkajšom priestore školského dvora sa vďaka získaným finančným prostriedkom, spolufinancovania rodičov a spolupráce žiakov, učiteľov, technických zamestnancov a šikovných rodičov, podarilo zrevitalizovať nevyužitý priestor a vytvoriť oddychovo – relaxačnú zónu.
Terénne práce prebiehali od októbra do decembra minulého roku a to rozbitím poškodeného betónového povrchu, odvozom odpadového materiálu, ktorý sa nahradil kvalitnou zeminou.

IMG 1320 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme
DSCN0027 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme
DSCN0036 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme
IMG 1318 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme

Na jar nasledovali výsadbové práce. Stromčeky, kríky, trávové semená našli domov v novom, kvalitnejšom prostredí. Počas realizácie prebiehali aj ďalšie sprievodné aktivity, pozorovania a experimenty žiakov. Medzi tie zaujímavé patrili napr. zisťovanie a porovnanie množstva živočíchov vyskytujúcich sa na rovnako veľkých priestoroch zelenej a betónovej plochy, výtvarná súťaž s návrhmi zmeny výzoru dvora.

DSCN6959 800x480 1 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme

Nechýbala ani brigádnická práca žiakov formou výsadby, polievania, okopávania nových rastlín školského dvora. Nemalou pomocou prispeli aj rodičia, hlavne pri ťažších manuálnych prácach. Projekt neskončil, pokračovanie nasleduje priebežne, rastliny, trávnik, stromy začali ožívať a vyžadujú si nemalú starostlivosť. A priestor treba aktívne využívať.

DSC 0968 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme
DSC 0967 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme
DSC 0966 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme

Vďaka aktivite rodičov, za podpory vedenia školy a mnohých pedagógov s aktívnym zapojením žiakov vznikol krásny priestor, ktorý pohladí dušu a podnieti všetky zmysly. Tak dobré oddychovanie a aktívny relax všetkým v novom priestore vo dvore Základnej školy na Pohraničnej ulici.

Web: www.zspohranicna.sk.

Text: M. Hamranová
Foto: archív školy  

DSC 0965 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme
DSC 0964 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme
DSC 0963 Krajší dvor kde sa hráme, učíme i relaxujeme