Dejiny Nové Zámky 2024. 06. 18.

Osobnosti pevnosti 1.časť: Talianski bratia Baldigarovci boli najznámejší stavitelia svojej doby! Navrhli aj novozámockú pevnosť!

Bratia Baldigarovci boli nadaní talianski architekti. Navrhli niekoľko stavieb po celom svete, vrátane novozámockej pevnosti.

Ottavio Baldigara

Ottavio Baldigara bol najznámejším a najtalentovanejším členom benátskej rodiny Baldigara. Od polovice 16. storočia pracoval v Rakúsku, kde projektoval spolu s Pietrom Feraboscom baštu Molker vo Viedni. Potom prešiel do Transylvánie do služieb kniežaťa Štefana Bocskaya, pre ktorého prestaval opevnenia Oradea, zničeného v roku 1557 pri obliehaní  a dobytí mesta od protestantov.

Rekonštrukcia starých hradieb

Písal sa rok 1568, keď Ferdinand Rakúsky dal architektovi Ottavio Baldigarovi za úlohu študovať rekonštrukcie starých hradieb stredovekej pevnosti Eger, v severnom Maďarsku. Ottavio Baldigara predložil vláde vo Viedni správu, v ktorej informoval o nedostatkoch starých opevnení a navrhol radikálnu obnovu opevnenia.

Projekt, ktorý vypracoval Baldigara, bol inšpirovaný najnovšou technikou opevnenia, no Ferdinardova vojenská rada ho zamietla, lebo to bolo príliš drahé. V apríli 1569 bol Ottavio Baldigara menovaný dozorcom opevnenia vysokoškolského vzdelávania v Uhorsku s mandátom zrealizovať posilnenie existujúceho opevnenia Agrua a ďalších pevností v regiónoch.

Preto sú dokončené starobylé hradby a Bebek, Boluki, Agria. Pracoval na opevneniach Szepesség, Cassovia, Munkácsy a Kis- Varda a znovu v Oradea, kde zahájil premenu starobylého hradu na moderné mesto s pentagonálnym plánom, podľa schémy z dávnych rokov podľa slávneho architekta Francesca Pacciotiho, ktorý navrhol pevnosť v Turíne a v Antverpách.

Novozámocká pevnosť ako vrcholné dielo jeho kariéry

Po krátkom výlete do Talianska, kde sa oženil sa vrátil roku 1573 do Agria, aby sa stal predsedom stavby rekonštrukcie bašty kostola. V roku 1575 sa začalo so stavbou stredovekého hradu opevnenia okolo Tokaja, v tom istom období taktiež navrhol most cez rieku Tisa, ale nikdy nebol postavený.

O dva roky po tom, čo bol poverený spoločne s Pietrom Feraboscom opevniť mesto Kanisza, ktoré neskôr preukázalo svoj strategický význam, blokuje cesty do Drávy a Talianska.

V roku 1578 predstavil Baldigara vojnovej ríšskej rade nový projekt pre obranu Agrie, navrhol iba opevnenia v hornej časti mesta. Vojenská ríšska rada návrh zamietla, preto pokračoval iba v reštaurovaní starých obranných múrov, V roku 1580 sa vrátil do Talianska, kde pobudol niekoľko mesiacov.

Po návrate do Uhorska bol zodpovedný za výstavbu vrcholu jeho kariéry, mesta a pevnosti Nové Zámky, ktoré je považované za jeho najvýznamnejšie dielo vojenskej architektúry.

Stavba opevnenia v Nových Zámkoch

Vojenské opevnenie bolo realizované v spolupráci s jeho bratom Giulom Baldigarom. V skutočnosti je toto vrcholné dielo návrhom územného plánu nového mesta. Múr bol šesťhranný, pretože podľa Baldigara to bolo najvhodnejšie pre naše územie.

Mesto bolo posilnené baštami. Okraje ich múrov boli plne vybavené radom delostrelectva, Tento plán bol jeho osobitným záujmom, ktorý bol iba čiastočne zrealizovaný. Baldigara ďalej navrhol v centre stien opevnenia námestie, ktoré bolo podľa plánov vybudované s kostolom a ubytovaním pre veliteľa pevnosti.

Mesto bolo rozdelené do blokov, desať metrov na každej strane siete štrnástich ciest (ulíc), zameraných do štyroch svetových strán. Osobitná pozornosť bola venovaná založeniu rôznych obchodov a služieb posádky.

Kým dohliadal na prácu pri výstavbe Nových Zámkov, bol zamestaný v rôznych ďalších misiách v Cassovia (Košice) roku 1583, v Oradea roku 1584 a Boroslo roku 1585.

Zomrel v roku 1588 v Nových Zámkoch. Dozor stavby pevnosti prešiel do rúk jeho brata Marcatonia Baldigara.

Giulio Baldigara

Giulio Baldigara bol taliansky architekt, ktorý spolu so svojím bratom Baldigarom dlhý čas v službách habsburskej ríše. Zomrel 8. marca 1588, dátum jeho narodenia je neznámy. Historické zdroje uvádzajú, že pravdepodobne, pochádzal z Terstu. Vyrastal v lodiarskej rodine. Mal dvoch bratov a jednu sestru.

Písal sa rok 1559, keď bol Giulio Baldigara poverený nitrianskym biskupom prezrieť opevnenia Budín, Strečno a Trenčín. V roku 1566 pôsobil Baldigara v spolupráci s bratom na rekonštrukcii pevnosti Trenčín a Szatmár. V Szatmári pokračovali práce pod vedením bratov až do roku 1573, kedy nové opevnenie Szatmár bolo kontrolované a schválené dozorcom opevnenia vysokoškolského vzdelávania v Uhorsku.

Opevnenie v Nových Zámkoch

V roku 1567 pripravil Baldigara projekt na reštaurovanie starých múrov v Nových Zámkoch. V roku 1571 mu Cisárska rada vojny udelila povolanie na začatie prác. Neskôr však cisár Maximilián II., prikázal prestavať opevnenie. Prípravou projektu poveril jeho brata Ottavia Baldigaru.

Pri projektovaní úzko spolupracoval so svojím bratom. Z tohto obdobia sa zachovala jeho vlastnoručná kresba, ktorá upresňuje kritéria výstavby pevnosti v Nových Zámkoch. Projekt bol schválený kráľovskou radou. Práce, ktoré sa na míle vzdialili od primitívneho nákresu, boli zahájené v roku 1580 pod vedením Ottavia Baldigara. Giulio Baldigara stál pri ňom až do roku 1588, po tomto období nie sú o Giulovi Baldigarovi zaznamenané žiadne ďalšie správy.

Zdroj: Nové Zámky fotoalbum, wikipedia.hu