Región 2022. 01. 20.

Hurbanovo plánuje výstavbu zastrešenej športovej plochy

Mesto Hurbanovo pripravuje výstavbu multifunkčnej športovej plochy. Stáť bude na mieste existujúcej ľadovej plochy v lokalite Bohatá. Radnica už vyzvala stavebné firmy na predkladanie ponúk. „Celková zazmluvnená hodnota zákazky je 416.043,23 eura s DPH,“ informoval mestský úrad.

Súčasná ľadová plocha je využívaná iba obmedzene, pretože na nej nie je možné vyrobiť ľad. „Chladenie bolo napájané zo susedného pivovaru čpavkovou technológiou. Tá sa zmenila, takže zostalo nefunkčné,“ uviedol magistrát.

Multifunkčná športová plocha bude slúžiť v zime ako ľadová plocha a v letnom období pre rôzne druhy športov. Po jej výstavbe bude nasledovať druhá etapa projektu, v rámci ktorej dôjde k zastrešeniu objektu halovou konštrukciou zo samonosných oblúkových nosníkov. „Realizáciou novej multifunkčnej športovej plochy sa vytvoria možnosti športového využitia pre trénovanie detí a tiež pre potreby mesta,“ doplnil mestský úrad.

Zdroj: teraz.sk