Dejiny Nové Zámky 2024. 01. 15.

🧐 Kvíz: Ako dobre poznáš historické míľniky Nových Zámkov? Poď sa otestovať!

Aj tento mesiac prinášame zaujímavý kvíz, ktorý vás pobaví a niečo nové naučí. História okresného mesta Nové Zámky je skutočne bohatá, keďže písať sa začala už v praveku. Poďme sa preto spoločne pozrieť za niektorými míľnikmi, ktoré z malej pravekej usadlosti urobili mesto, ktorým je dnes!

Welcome to your Kvíz: Ako dobre poznáš historické míľniky Nových Zámkov? Poď sa otestovať!

1. 
Dnešné okolie Nových Zámkov bolo obývané už v mladšej dobe kamennej. Na dohľad od tohto územia, v časti chotára obce Bajč, sa našli pozostatky slovanskej obce s pohrebiskom z...

2. 
Medzi 11. až 13. storočím sa na tomto území usadili starí Maďari. Založili si niekoľko samostatných usadlostí, z ktorých 4 dejiny spomínajú pomerne často – zároveň patria medzi tie, ktoré archeológovia v minulosti úspešne odokryli. Boli to usadlosti:

3. 
Po historicky známej bitke pri Moháči, ale najmä po dobytí Budína Turkami, patrilo budovanie obranných hradov medzi priority mnohých pohraničných území. Vďaka ostrihomskému arcibiskupovi Pavlovi Várdaimu a jeho následníkovi Mikulášovi Oláhovi vznikla na ľavom brehu rieky Nitra pevnosť známa ako:

4. 
Pôvodná hradná pevnosť vzhľadom na svoju zastaranosť a nepriaznivú polohu nemohla svoju úlohu plniť dostatočne dobre. Preto sa za pôsobenia ostrihomského arcibiskupa Antona Verančiča  viedenská Vojenská rada rozhodla, že v oblasti pravého brehu rieky Nitra vybuduje novú pevnosť. Autormi tohto významného projektu sa stali...