Mesto 2021. 08. 09.

Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu

Kalvárie nepochybne patria medzi najznámejšie kresťanské symboly. Všetky predávajú rovnaké posolstvo, ale predsa je každá jedna unikátna. Ich výzor sa mení od lokality, ale aj samotných tradícií miest a obcí, ktorým patria. Kalvárie a krížové cesty nájdeme na mnohých miestach Slovenska – niekedy v srdci miest či obcí, inokedy týčiac sa vysoko nad nimi. Predstavujú mimoriadne cenné pamiatky, ktoré spájajú minulosť so súčasnosťou, umenie s vierou.

Väčšina slovníkov, odvolávajúc sa na Bibliu, opisuje kalváriu ako miesto ukrižovania a následnej smrti Ježiša v Jeruzaleme. Medzi hlavné znaky každej kalvárie patria zastavenia krížovej cesty, ktoré sú zakončené kostolom alebo Kristovou hrobkou. Často boli pridávané aj „nadbytočné“ zastavenia, ktoré vyobrazovali najrôznejšie biblické scény, napr. poslednú večeru alebo Ježišove odsúdenie. Kalvárie často zdobia aj menšie či väčšie kaplnky, takisto zdobené obrazmi svätých či výjavmi z Biblie.

Každý v týchto miestach vidí niečo odlišné. Pre niekoho ide o silné duchovné miesto, iní na kalvárie hľadia skôr cez oči umelcov. Nech už patríme do hociktorej skupiny, návšteva takéhoto miesta nám môže pomôcť na chvíľu vypnúť a prísť na iné myšlienky. Poďme sa preto aspoň digitálne pozrieť na 5 jedinečných kalvárií v okolí Nových Zámkoch, ale aj priamo v ich centre.

Kalvária Nové Zámky

Mesto Nové Zámky nájdeme v strednej časti Podunajskej nížiny, v južnej časti západného Slovenska. Svoje základy má na voľakedajšom Novozámockom močiari. V minulosti ale aj dnes tvorí významnú dopravnú križovatku celého južného Slovenska.
V 17. storočí bolo mesto mimoriadne významnou protitureckou pevnosťou.

nz5 1 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu

Mestu sa neslávne pripisuje titul najviac bombardovaného mesta na území dnešného Slovenka ešte za trvania druhej svetovej vojny. Z tohto dôvodu sa dnes v meste nachádza iba malé množstvo kultúrnych pamiatok. Za jednu z najznámejších možno označiť práve novozámockú kalváriu. Tá sa od roku 1963 radí medzi ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

nz2 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu

Na násype Forgáchovej bašty, v juhovýchodnej časti pôvodného šesťuholníkového opevnenia, ju vybudovali v roku 1779. Bašta dostala svoje pomenovanie po hlavnom kapitánovi novozámockej pevnosti, županovi Novohradskej stolice, sudcovi kráľovského dvora a významom bojovníkovi proti Turkom, Adamusovi Forgáchovi de Gymesovi. Za zriadením kalvárie stojí farár Martin Predmerszky. Postavená a dekorovaná bola do neskorobarokového štýlu – v areáli možno nájsť už typických 12 kaplniek, kaplnku Božieho hrobu a na vyvýšenom mieste aj niekoľko pieskovcových sôch. Tie zachytávajú postavy Krista na kríži, po boku ktorého ukrižovali dvoch ďalších mužov. Návštevníci tu ale môžu nájsť aj sochy Márie Magdalény, Panny Márie a sv. Jána. Na kalváriu sa vchádza cez reprezentačný vchod s dvojkrídlovou bránou, ktorá svoju dnešnú podobu získala v roku 1923. Od nej až na spomínaný vŕšok so sochami vedú kamenné schody.

nz4 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu

Verejnosť ju v minulosti mohla navštíviť len počas sviatkov, avšak momentálne je voľne prístupná počas celého kalendárneho roka.

Zdroj: novezamkyfotoalbum.sk novezamky.sk

Foto: vlastný archív

Kalvária Andovce

Dedinku Andovce nájdeme na južnom Slovensku, asi 3km od okresného mesta Nové Zámky. Obec patrí medzi členov mikroregiónu Cergát-Váh, Mikroregión Novozámocko a Združenia obcí dolného Žitného ostrova.

and1 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu

Myšlienka na vybudovanie kalvárie v obci prišla zo strany duchovných z neďalekého mesta Nové Zámky. Tí jej stavbu navrhli ešte pred začiatkom prvej svetovej vojny. K samotnej realizácii sa však pristúpilo až v roku 1927. Po obci sa rozniesla zvesť, že nová kalvária sa bude stavať na kopci Paka, ktorý miestni poznali aj pod menom Pakadomb. Miesto bolo dokonalé aj pre svoju povesť, podľa ktorej sa tam v minulosti nachádzalo pohrebisko aj s kaplnkou. Toto tvrdenie podporuje mapa z roku 1782, ktorá znázorňovala na tomto mieste krížik – symbol kultovej stavby. Peňažné zbierky na výstavbu kalvárie sa konali u farára aj richtára. Tu sa mali hlásiť aj občania, ktorí chceli priamo pomôcť s výstavbou niektorej z kaplniek.

and3 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu

Pôdorys kopca ponúkal originálne rozloženie jednotlivých kaplniek – vznikol teda kruhový sled, ktorý prirodzene kopíroval okraj vyvýšeniny. Oficiálnym bohoslužobným priestorom sa stala Kaplnka Božieho hrobu, pred ktorú do prostriedku kalvárie umiestnili starší kamenný kríž s Kristovým telom. Po jeho bokoch sa už klasicky nachádzajú dva kríže s lotrami, ktorí sú namaľovaní na plech. Po celom obvode návršia kalváriu strážia agáty.

and2 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu

Z rozprávania starších obyvateľov kalváriu posvätili po hodoch v miestnom kostole, ktoré sa tradične konajú na sviatok sv. Rozálie. Kalvária je návštevníkom voľne prístupná počas celého roka.

Zdroj: pamiatkynaslovensku.sk andovce.sk

Foto: vlastný archív

Kalvária Dvory nad Žitavou

Obec sa nachádza na južnom Slovensku a patrí pod okres mesta Nové Zámky. Prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1075. Z tejto doby pochádza aj latinský názov obce Villa Hudvordiensium super aquam Sitou – do slovenského jazyka si ho môžeme doslovne preložiť ako Osada Dvorníkov nad riekou Žitava.

Kalváriu v obci Dvory nad Žitavou môžeme nájsť na vyvýšenine známej ako Vŕšok sv. Martina.
Na spomínanom mieste dal už v roku 1075 kráľ a svätec Štefan postaviť kaplnku, kde sa v roku 1307 konal diecézny koncil. Túto kaplnku však už dnes nenájdeme. S veľkou pravdepodobnosťou sa práve na jej starých základoch v roku 1860 postavila neskoroklasicistická Kaplnka svätého Martina, biskupa z Tours. So samotnou výstavbou kalvárie sa začalo v roku 1855 na podnet vtedajšieho dvorského farára Adolfa Majthényiho. Ten na vrchole kalvárie našiel aj miesto svojho posledného odpočinku, jeho hrob je jediným, ktorý na mieste nájdeme. Dokončená bola v roku 1860, kedy ju posvätil ostrihomský arcibiskup Ján Scitovský. Podľa historických záznamov sa posväcovania zúčastnilo až 40 000 pútnikov.

dvory2 1 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu
Foto 2 a 3: blog.sme.sk

Počas výstavby kalvárie sa naokolo nej vysadilo 7 000 agátov a navozených bolo 14 000 vozov zeminy, ktoré vytvorili už spomínaný Vŕšok sv. Martina. Na vrchole kalvárie môžeme nájsť kríž z roku 1859, ktorý však bol v minulom roku nahradený dočasným – postavili ho pri príležitosti 50. výročia kňazskej služby spomínaného arcibiskupa Jána Scitovského. Vedľa kríža možno nájsť murovanú zvonicu s dvoma zvonmi, ktorá sa dostala aj do erbu obce. Socha Panny Márie stromovú alej zdobí od roku 1844, no pôvodne mal na jej mieste stáť kostol – od jeho výstavby sa ale upustilo.

Kalvária je od roku 1963 na zozname národných kultúrnych pamiatok. Posledné väčšie úpravy sa na nej vykonávali medzi rokmi 1994 až 1996. Jej jedinečnú atmosféru si záujemcovia môžu vychutnať nonstop.

dvory3 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu
Foto 2 a 3: blog.sme.sk

Zdroj: katolickenoviny.sk dvory.sk

Dve kalvárie obce Strekov

Obec Strekov leží v Nitrianskom kraji v okrese mesta Nové Zámky. Rozľahlý chotár patriaci obci sa radí medzi najlepšie a najúrodnejšie vinárske oblasti na Slovensku. Od roku 2008 sa v obci každoročne koná Strekovský vínny festival v mesiaci júl.

strekov1 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu

Malá dedinka Strekov na dunajskej rovine ponúka svojim návštevníkom rovno dve kalvárie. Prvú z nich možno nájsť priamo v obci, konkrétne v areáli cintorína. Nachádza sa tu 14 kaplniek, ktoré sú symetricky rozostavané vedľa seba v aleji stromov. Jednotlivé nápisy na kaplnkách môžeme nájsť v maďarskom jazyku – 89% obyvateľov v dedine sa v minulosti hlásilo k maďarskej národnosti. Na konci kalvárie sa už klasicky nachádzajú tri kríže s ukrižovanými. V podstavci Ježišovho kríža možno nájsť vyrytý rok 1864, ktorý je pravdepodobne odkazom na rok postavenia kalvárie. 

strekov2 Kalvárie južného Slovenska sú rajom pre zrak a dušu

Druhú kalváriu nájdeme asi 3km od obce, konkrétne medzi obcami Strekov a Rúbaň. Na malom vŕšku sa týči pútnické miesto Cigléd, ktoré návštevníkov víta najmä dvakrát do roka. V minulosti bolo toto miesto obydlím pustovníkov, ktorí prebývali v podzemných jaskyniach. Živil ich najmä predaj najrôznejších drevených nástrojov ako lopaty, sitká, lyžice či korytá. Dnes je na mieste pôvodného vchodu do kedysi obývaných jaskýň drevený kríž. Ku krížu vedie cesta popri malej kaplnke, kde sa môžu návštevníci osviežiť vodou vyvierajúcou z miestneho prameňa. Odtiaľto pozdĺž jednotlivých zastavení vedie cesta až k druhej, väčšej kaplnke. Za ňou čaká výhľad na bohaté polia a miestny rybník. Kalvária ponúka 14 zastavení Krížovej cesty a 7 bolestí Panny Márie. Na ich konci čaká Kaplnka Najsvätejšej Trojice.

Obe kalvárie sú pre návštevníkov prístupné nonstop, ktorýkoľvek deň v týždni. Kalvária Cigléd je najvyhľadávanejšia najmä v mesiacoch máj a august.

Zdroj: geocaching.com blog.sme.sk strekov.sk

Foto: blog.sme.sk

Autorský príspevok stážistky Bc. Stella Hamranová