Región Nové Zámky 2024. 02. 23.

Nové Zámky do riešenia problémov ľudí bez domova zapoja aj verejnosť

Novozámocká radnica hľadá ľudí, ktorí sa chcú podieľať na riešení problémov ľudí bez domova. Záujemcovia sa stanú súčasťou pracovných skupín, ktoré budú tvoriť koncepciu na roky 2025 až 2033.

Podľa mestského úradu pôjde o komplexný model zameraný na prevenciu, riešenie a zmiernenie krízovej situácie ľudí bez domova. „Odbor sociálnych vecí a školstva v spolupráci s platformou SocioFórum začal participatívnym spôsobom spracovávať koncepciu. Jej cieľom je zlepšiť kvalitu a rozsah poskytovaných sociálnych služieb, spracovať komplexný a koordinovaný prístup prevencie a riešenie súvisiacich problémov cieľovej skupiny,“ uviedol magistrát.

Pracovné skupiny sa budú zaoberať štyrmi prioritnými témami. „Pôjde o oblasť bývania, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a oblasť sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany. Vyzývame občanov mesta Nové Zámky, ktorí majú záujem byť súčasťou pracovných skupín, aby sa prihlásili na mestskom úrade,“ doplnila radnica.

Zdroj: teraz.sk