Mesto 2021. 10. 12.

V Komárne pribúdajú nádoby a kontajnery na kuchynský odpad

Mesto Komárno štartuje počas tohto mesiaca triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Na sídliskách sa začalo s vykladaním hnedých 1100-litrových kontajnerov, ktoré budú slúžiť výlučne na zber a skladovanie kuchynského odpadu. Začala sa aj distribúcia desaťlitrových kanistrov do rodinných domov. Potvrdil to viceprimátor Tamás Varga.

Manuál na triedenie odpadu nájdu občania aj na kontajneroch. Viceprimátor upozorňuje, že odpad do hnedých nádob nemôže byť v bežných plastových vreckách či taškách, potrebné je používať kompostovateľné vrecká. Do kontajnera na zber kuchynského odpadu patria tuhé zložky kuchynského odpadu, zvyšky z ovocia a zeleniny, starý chlieb a pečivo, ale aj mäso, mliečne výrobky, kvety a odrezky rastlín. Do nádob nepatrí zmesový komunálny odpad, tekuté zložky bioodpadu, použitý jedlý olej a tuky z domácností či zelený odpad zo záhrad.

Zber kuchynského odpadu okrem ekologického prínosu a zhodnotenia odpadu, ktorý by inak skončil na skládke, môže mať aj ekonomický efekt. „Časom budeme môcť znížiť počet vývozov čiernych komunálnych nádob a šetriť tak náklady,“ skonštatoval Varga. Podľa prieskumov tvorí biologický odpad, najmä kuchynský, až 45 percent komunálneho odpadu. Obyvatelia Slovenska vyhodia ročne priemerne až 163 kilogramov potravín.

Zdroj: teraz.sk