Región 2024. 02. 15.

Základné školy z Nitrianskeho kraja môžu získať grant

Základné školy z Nitrianskeho kraja i neformálne skupiny žiakov, učiteľov a rodičov môžu získať grant z Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN). Ako NKN informovala, uzávierka podávania žiadostí do programu Strecha pre váš nápad je už 20. februára.

Cieľom programu je pomoc pri realizácii rôznorodých aktivít a kreatívnych nápadov, ktoré prispejú k skvalitneniu života v školskom prostredí. Zámery musia vychádzať z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov. „Maximálna výška grantu je 1300 eur,“ uviedla NKN.

Nadácia podporí projekty zamerané na zlepšenie kvality života v školskom prostredí vo vybraných oblastiach. „Okrem ochrany a tvorby životného prostredia je medzi nimi aj podpora inovatívnych foriem vzdelávania a rozvoj telesnej kultúry,“ doplnila NKN.

Zdroj: teraz.sk