Kultúra 2024. 04. 03.

Galéria umenia E. Zmetáka predstaví tvorbu Dušana Nágela

Tvorbu Dušana Nágela predstaví Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Výstavu jeho diel si môžu návštevníci pozrieť od 4. apríla do 11. mája v priestoroch galérie.

Voľná tvorba, ktorej sa kontinuálne, no sporadicky venoval od začiatku 80. rokov, sa dostala do popredia jeho tvorivého záujmu najmä v 90. rokoch. Stovky prác komorných formátov, často nepravidelného tvaru, zúročujú výnimočné technologické zručnosti autora na poli grafiky, ale aj odvahu k experimentu v práci s materiálom a testovaním jeho hraníc a možností, skonštatovala kurátorka výstavy Daniela Čarná.

Autorská tvorba Nágela je takmer neznáma. S výnimkou výstavy v bratislavskej Galérii 19 v roku 2011 ju nikdy nevystavoval a v jeho archíve je mnoho diel, ktoré dodnes iba málokto videl. Tvorí paralelu, ale podľa Čarnej do istej miery aj protipól k ilustráciám, ktoré sú viazané na tému a obsah ilustrovaného diela.

Podľa kurátorky sú diela Nágela na jednej strane hravé a vizuálne príťažlivé, ale neoslobodzujú od kladenia často závažných otázok.

Zdroj: teraz.sk