Mesto 2020. 07. 30.

Potulky južným Slovenskom: Drevorezby siedmich vodcov v Číčove sú unikátom na Slovensku

Hľadáte miesto na víkend alebo len tak pre oddych? Navštívte obec Číčov, ktorá je známa tiež svojou prírodou a mŕtvym ramenom Dunaja.

Chotár obce bol osídlený už v dávnoveku, keď ako najstaršie doložené osídlenie je z doby eneolitu. Stopy sa tu našli aj po barbarských a laténskych kmeňoch. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1172 ako Sysou. V Číčove sa nachádza aj unikát na Slovensku, a to drevorezby predstaviteľov siedmich kmeňov Maďarov. Maďari boli kočovné kmene ugrofínského pôvodu, ktoré prenikli pod vedením náčelníka Arpáda koncom 9. storočia do Karpatskej kotliny. Významné miesto má v obci aj prírody. Mŕtve rameno Dunaja na hranici Číčova sa považuje za jednu z najkrajších chránených prírodných oblastí Žitného ostrova.