Mesto 2020. 07. 30.

Potulky južným Slovenskom: Vedeli ste, že Gabčíkovu bol raz odobratý štatút mesta?

Hľadáte miesto na letné potulky? Ponorte sa s nami do ulíc Gabčíkova. Hlas nám prepožíčal Jozef Černek.

Gabčíkovo sa nachádza v centrálnej časti Podunajskej roviny, približne 10 km južne od Dunajskej Stredy a 3 km severne od rovnomenného vodného diela. Mestom preteká Čiližský potok a v okolí je viacero zavlažovacích kanálov. Usadlosť s názvom Beys sa spomína už v roku 1102, čím sa radí k najstarším sídlam v regióne. Po rozpade Uhorska a vzniku prvej ČSR sa používal názov obce Beš, ktorý bol po roku 1948 zmenený na počesť Jozefa Gabčíka, ktorý v operácii Anthropoid vykonal atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heidricha. V povojnovom období bol Gabčíkovu odňatý mestský štatút a tým sa stalo strediskovou obcou miestneho významu. Gabčíkovo sa aj vďaka vodnému dielu stalo opäť mestom v roku 2016.