Mesto 2021. 10. 11.

Štúrovo oslavuje 20. výročie obnovy Mosta Márie Valérie

Premietaním dokumentárneho filmu o Moste Márie Valérie sa v Štúrove začali oslavy 20. výročia obnovy mosta spájajúceho mestá Štúrovo na slovenskej a Ostrihom na maďarskej strane Dunaja. Súčasťou trojdňových osláv bude výstava dokumentov viažucich sa k rekonštrukcii mosta, premietanie filmu o obnove a odovzdaní Mosta Márie Valérie, sobotňajšie (25. 9.) raňajky na moste, ale aj kladenie vencov na moste, krojovaný sprievod smerujúci z mosta cez promenádu pri Dunaji na pešiu zónu či XX. Podunajský folklórny festival, informovala radnica.

Most, postavený podľa plánov Jána Feketeházyho, slúži svojmu účelu od 28. septembra 1895. Počas oboch svetových vojen bol most poškodený, po jeho vyhodení do vzduchu 26. decembra 1944 bol 57 rokov mimo prevádzky. Obnovený bol 11. októbra 2001. „V súčasnosti využívajú most obyvatelia našich miest temer denne. Most významne napomáha osobnej doprave medzi dvoma štátmi, umožňuje využívanie služieb na oboch brehoch – maloobchod, cezhraničné zapojenie sa do trhu práce či návštevu škôl. Za uplynulých 20 rokov sa vybudovali úžasné kontakty medzi občanmi, podnikateľmi, inštitúciami, samosprávami, ako aj inými spoločenstvami či organizáciami. Povedal by som, že popri oceľovom moste sme postupne vybudovali mosty vlastné,“ povedal primátor Štúrova Eugen Szabó.

Opatrenia súvisiace s novým koronavírusom priniesli novú situáciu. „Je pravda, že Most Márie Valérie stál nepoškodený na svojom mieste, predsa sme však nemohli po ňom prejsť. Vybudované kontakty bolo potrebné udržiavať napriek tomu, že používanie cestného mosta bolo obmedzené. Pravdepodobne nie každý vzťah vydržal uzatvorenie mosta, ale som presvedčený, že väčšina sa dokázala prispôsobiť,“ zhodnotil súčasnú situáciu primátor.

Titulná fotka: Örs Orosz, v rámci osláv sa most obliekol do farieb

Zdroj: teraz.sk