Kultúra 2024. 03. 13.

Knižnica v Nových Zámkoch pripravila pre školákov literárne podujatia

Novozámocká knižnica Antona Bernoláka pripravuje na marec viaceré podujatia určené žiakom základných škôl (ZŠ). Sú medzi nimi literárne aktivity, stretnutia s rozprávkami i súťaže.

Literárne podujatie určené deťom zo ZŠ G. Bethlena sa bude konať 14. marca. „Malí čitatelia si na ňom vypočujú príbeh z knihy Vraniak Albín od Zuzany Wienk. Knihovníčka sa potom bude s deťmi rozprávať o odvahe pomôcť druhému a inakosti,“ informovali organizátori.

Pri príležitosti Týždňa ľudovej rozprávky pripravila knižnica pre žiakov zo ZŠ Devínska na 15. marca literárne podujatie venované ľudovým rozprávkam, úlohám a kvízom. Okrem iného sa na ňom dozvedia, kto bol Pavol Dobšinský či Matej Hrebenda. „V pondelok 18. marca sa zasa deti zo ZŠ Devínska zúčastnia na literárnom podujatí s názvom Záhada knižnice na konci ulice. Budú na ňom pracovať s rovnomennou knihou od Kristíny Baluchovej a zamyslia sa nad tým, či má zmysel chodiť do knižnice,“ uviedli organizátori.

Literárne podujatie s názvom Marec – mesiac knihy je pripravené aj pre žiakov zo ZŠ Nábrežná. „Dozvedia sa na ňom informácie o knihách, knižniciach a zaujímavosti z knižného sveta. Zároveň spoznajú, prečo je marec mesiacom knihy,“ doplnila knižnica.

Zdroj: teraz.sk