Kultúra 2024. 03. 26.

Kvetnonedeľný koncert rozozvučil Farský kostol Povýšenia svätého Kríža

Mesto Nové Zámky v spolupráci s Bonum et gaudium usporiadali 24. marca 2024 Kvetnonedeľný koncert Aurum Quartet, ktorý sa uskutočnil vo Farskom kostole Povýšenia svätého Kríža.

Aurum Quartet je jediné profesionálne klarinetové kvarteto na Slovensku. Tvoria ho štyria hudobníci komornej hudby, členovia telies ako napr. Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Orchester ministerstva vnútra, ale aj pedagógovia Konzervatória v Bratislave.

Od svojho vzniku malo kvarteto možnosť vystupovať na mnohých pódiách doma i v zahraničí. Medzi ďalšie činnosti Aurum Quartet patrí aj uvádzanie premiér skladieb slovenských autorov.

Na koncerte kvarteto uviedlo premiéru skladby hudobného skladateľa, absolventa Základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch a momentálne pedagóga VŠMU v Bratislave a Janáčkovej akadémii v Brne, Ľuboša Bernátha Musica Festa.

Prvým klarinetistom a umeleckým vedúcim kvarteta je Novozámčan Albín Blaho. Tiež tu absolvoval svoje prvé štúdiá na základnej umeleckej škole, a neskôr pokračoval na Konzervatóriu v Bratislave, kde ukončil štúdium s titulom „najlepší absolvent roka”. Tento rok tiež úspešne dokončil štúdium na Janáčkovej akadémii v Brne a momentálne je okrem iného členom symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Skladbu Ľuboša Bernátha venoval Základnej umeleckej škole v Nových Zámkoch, ktorá v tomto školskom roku oslávili 90. výročie založenia.

Obecenstvo si na koncerte v podaní Albína Blahu (1. klarinet), Šimona Štímela (2. klarinet), Martiny Liškovej (3. klarinet) a Jozefa Eliáša (basklarinet) vypočulo skladby hudobných skladateľov János Gyulai Gál, Béla Bartók, Astor Piazzolla, George Gershwin a už spomínaného Ľuboša Bernátha.

Zdroj: Mesto Nové Zámky