Región Nové Zámky 2024. 03. 01.

Nové Zámky pripravujú projekt výstavby nabíjacích staníc

Novozámocká radnica pripravuje projekt na výstavbu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Ako informoval mestský úrad, financie naň chce získať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom projektu je podpora nízkouhlíkového hospodárstva a rozvoj elektromobility.

„Samotná realizácia projektu je zameraná na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá,“ uviedol magistrát.

Za oprávnené výdavky projektu sa považujú investičné náklady vynaložené na vybudovanie nabíjacej infraštruktúry, elektrických a iných komponentov. Počítajú sa sem aj náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné a cestné úpravy. „Predpokladaný termín realizácie po schválení žiadosti je rok 2024 až 2025,“ doplnil mestský úrad.

Zdroj: teraz.sk