Región Nové Zámky 2024. 03. 08.

Andovce získali dotáciu na výstavbu cyklotrasy do Nových Zámkov

Obec Andovce v okrese Nové Zámky vybuduje novú cyklotrasu, spájajúcu obec s okresným mestom. Na jej výstavbu získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 1.198.873 eur z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Cyklotrasa s prislúchajúcim zeleným pásmom bude dostatočne široká, aby ju mohli využívať aj väčšie poľnohospodárske stroje, skonštatoval starosta Andoviec Peter Puss.

Cyklotrasa bude mať dĺžku 2,2 kilometra a bude končiť pri hranici katastrálneho územia mesta Nové Zámky. Mesto chce vybudovanú trasu z Andoviec napojiť na Slovenskú ulicu. Približne 500 metrov dlhý úsek tvorí zatiaľ poľná cesta, pozemky pod ňou sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu (SPF). Mesto bude od SPF žiadať príslušné povolenia na spevnenie poľnej cesty na asfaltovú komunikáciu. Po dobudovaní tejto časti sa cyklisti dostanú až po fakultnú nemocnicu a do blízkosti centra Nových Zámkov.

Zdroj: teraz.sk