Dejiny 2024. 03. 28.

Spomienkové zhromaždenie pri príležitosti oslobodenia mesta

Tento rok uplynie 79 rokov od ukončenia najničivejšej vojny v novodobých dejinách ľudstva. Spomienkovou slávnosťou počas štvrtka 28. marca vzdali predstavitelia mesta a občania úctu a vďaku všetkým, ktorí stáli pri navrátení slobody. Úctu a vďaku tým, ktorí myšlienke mieru a slobody obetovali to najcennejšie – vlastné životy.

Dátum 29. marec 1945 znamenal pre obyvateľov Nových Zámkov koniec vojnovým útrapám. Prechod druhého ukrajinského frontu ukončil okupáciu a priniesol do Nových Zámkov vytúženú slobodu.

Vzdajme vďaku všetkým známym aj neznámym osloboditeľom nášho mesta a spomeňme si aj na Novozámčanov, ktorí sa konca vojny nedožili.“

Zdroj: Mesto Nové Zámky