Mesto 2020. 06. 03.

Turistický sprievodca: Čo treba vidieť v Komárne?

Komárno patrí jednoznačne medzi jedno z južných miest, ktoré má bohatú históriu. Často sa aj kvôli tomu zamieňa s maďarským Komáromom, na opačnom brehu Dunaja, avšak jednoznačne aj toto mesto stojí za návštevu. A čo všetko treba vidieť, ak ste sa pre návštevu Komárna rozhodli len na jeden deň?

Pevnosť v Komárne

Pevnost Turistický sprievodca: Čo treba vidieť v Komárne?

Komárňanský fortifikačný systém je dominantou nielen Komárna ale aj celého Slovenska. Ide o najväčší fortifikačný systém v štáte a tiež v rámci bývalého Uhorska. Výstavba pevnosti začala v roku 1546 na sútoku riek Dunaj a Váh a tak nadobudla významné strategické miesto. V roku 1663 sa k pôvodnej Starej pevnosti dobudovala tzv. Nová pevnosť, ktorá spĺňala významnú úlohu pri ofenzíve Osmanskej ríše. Naposledy bola pevnosť využívaná v roku 1968 Sovietskou armádou, kedy došlo k značnej devastácii komplexu. Stará a Nová pevnosť dnes patrí pod správu mesta Komárno, kedy došlo k značnej rekonštrukcii objektu.

Socha kamenej panny

panna Turistický sprievodca: Čo treba vidieť v Komárne?

Neďaleko Leopoldovej brány, pri vstupe do Novej pevnosti, sa nachádza socha kamennej panny. Tajomná skulptúra sa stala jedným zo symbolov mesta. Pri soche je viditeľný nápis Nec arte, nec marte, čo v preklade znamená, že pevnosť nie je dobytná ani ľsťou, ani silou. Socha bola zhotovená v 19. storočí. Originálna socha je vystavená v Podunajskom múzeu.

Dôstojnícky pavilón

dp Turistický sprievodca: Čo treba vidieť v Komárne?

Budova Dôstojníckeho pavilón je jednou z najväčších a najkrajších kultúrno-historických pamiatok mesta. Postavená v polovici 19. storočia, inšpirovaná anglickým neogotickým slohom, slúžila pre potreby cisárskej a kráľovskej armády. Nachádzali sa tu byty pre dôstojníkov a ich rodiny, a tiež veľké dôstojnícke kasíno. Najzaujímavejšími prvkami exteriéru sú mohutné nárožné veže a hlavná brána s nápisom VIRIBUS UNITIS (V jednote je sila), čo bolo heslom cisára Františka Jozefa I.

Komárňanská radnica

radnica Turistický sprievodca: Čo treba vidieť v Komárne?

Reprezentatívna neorenesančná budova historickej komárňanskej radnice je dominantou Námestia gen. Klapku. Pôvodná radnica bola na tomto mieste postavená už v prvej polovici 18. storočia, zničilo ju však mohutné zemetrasenie. Súčasná budova stojí na námestí od roku 1875. Atrakciou komárňanskej radnice je husársky pochod, ktorý sa ozýva vždy o 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodine. Historická radnica v Komárne je dnes sídlom Mestského úradu.

Nádvorie Európy

ne Turistický sprievodca: Čo treba vidieť v Komárne?

Nádvorie Európy je jedinečným komplexom symbolizujúcim jednotnú Európu a jej kultúrne korene. Pozostáva zo štyridsiatich piatich budov, určených na prezentáciu architektonického štýlu národov tohto kontinentu. Na nádvorí sa tiež nachádzajú sochy významných uhorských panovníkov a osobností ako Matej Bel, cisárovná Sissi, Mária Terézia a mnohí ďalší. Historické centrum Komárna je s Nádvorím Európy prepojené prostredníctvom niekoľkých brán: Bránou sv. Štefana, Bránou Bela IV. a Bránou Mária Terézie.

Bazilika sv. Ondreja

bazilik Turistický sprievodca: Čo treba vidieť v Komárne?

Bazilika sv. Ondreja je druhou bazilikou Trnavskej Arcidiecézy. Základný kameň, pôvodne Kostola sv. Ondreja, bol položený v roku 1723. Kostol bol dokončený v roku 1763, pričom bol v ten istý rok počas zemetrasenia zmenený na ruinu. Na pamiatku tejto tragédie sa každý deň o 15:00 rozozvučia zvony tejto baziliky. Po obnove bol kostol opäť zničený pri veľkom požiari v roku 1848, kedy bola zničená veľká časť mesta. Nasledujúci rok kostol utrpel ďalšie škody pri bombardovaní mesta. Kostol sa po desiatich rokoch rekonštrukčných prác dočkal svojej súčasnej podoby v roku 2018. Na baziliku minor bol povýšený 22. apríla 2018.

Vodárenská veža

veza Turistický sprievodca: Čo treba vidieť v Komárne?

Tento rozprávkový objekt bol postavený v romantickom slohu v roku 1902. Veža, 28-metrov vysoký vodojem sa rozprestiera na najvyššom bode mesta, na tzv. cintoríne Rácz. V osemdesiatych rokoch 19. storočia zásobovali mesto Komárno vody riek Dunaj a Váh. Iniciátorom výstavby vodovodnej siete bol vtedajší primátor János Dományi. Spojovacím bodom dvoch tlakových potrubí prechádzajúcich mestom je práve tento vodojem, ktorý je aj v súčasnej dobe prevádzkyschopný.